ตามรอยแนวโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน

Rock-Island

ในสมัยก่อนเขาหินซ้อนจัดได้ว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชใดๆ ลักษณะเหมือนทะเลทราย แทบจะไม่มีใครให้ความสนใจ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมองการณ์ไกลว่าพื้นดินตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาต่อไป พระองค์จึงได้ริเริ่มทดลอง วิจัย รวมทั้งพัฒนาที่ดินให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอีกครั้ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลเขาหินซ้อน เส้นทางฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา หากใครต้องการไปท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทาง เพราะมีป้ายบอกทางติดไว้อย่างชัดเจนเป็นระยะๆ

ที่สำคัญโครงการในพระราชดำริเขาหินซ้อนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ และเข้าชมฟรี โดยสามารถขับรถเข้าไปในโครงการได้ เพราะพื้นที่โครงการค่อนข้างใหญ่มาก การท่องเที่ยวเขาหินซ้อนจะเป็นการเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และ เชิงเกษตรอย่างแท้จริง  เมื่อคุณได้ก้าวเข้าสู่โครงการจะพบกับความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าแสนสบายตาแถมยังมีดอกไม้หลากหลายชนิด สวยงาม ตลอดสองข้างทางที่คุณได้เดินผ่าน

หากมีเวลาลองไปเที่ยวชมตามรอยแนวพระราชดำริเพื่อชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าแสนสบายตาแถมยังมีดอกไม้หลากหลายชนิดทั่วโลกด้วย

You may also like